Wie zijn geschiedenis niet kent, kan het heden niet begrijpen."

"Door je eigen cultuur te verfijnen en te herwaarderen heb je

meer respect voor andere culturen."

 

"Als je weet wie je bent, kun je overal wonen."

"Door te creёren kom je dichter bij jezelf."

 

"Door je kunnen ten toon te stellen, krijg je meer zelfvertrouwen

en ben je een voorbeeld voor de jongere generatie."

Celestine Raalte