In veel Afrikaanse samenlevingen gelooft men dat de ziel van een mens in het hoofd zetelt. Daarom hecht men in Afrikaans georiënteerde culturen zoveel belang aan hoofdbedekking.

Alhoewel het dragen van een doek als hoofddeksel reeds in de zeventiende eeuw door de Ewe, Fon, en Yorube was meegebracht vanuit West-Afrika,werd de kunst van het binden van een doek rond het hoofd verder ontwikkeld toen de Nederlandse slavenhandel zich naar Ghana verplaatste en vooral de Ashanti naar Suriname werden getransporteerd.

De Angisa werd zo een van de belangrijkste kledingstukken binnen de creoolse cultuur.
Bijzonder is de functie van boodschappervan de vrouw die hem droeg. Is de vrouw boos, vrolijk of bedroefd? De angisa geeft het antwoord.