Celestine haar thema's zijn:

De verscheurdheid, de ontworteling, de onderdrukking van een volk, en de kracht van de vrouw zijn steeds terugkerende thema's in haar gedichten. Haar gedichten zijn vooral een krachtige oproep tot vergeving, tot het hervinden van waardigheid, liefde en respect. Tevens komen zelfreflectie van het zwartbewustzijn  sterk naar voren in haar poëzie.