Kind van de wereld:
is het slotgedicht van een onvoltooid toneelstuk over de afschaffing van de slavernij.
 
De brug/Broki:
is een gedicht over het overbruggen van verschillen.
 
Mijn griffel/Mi grefi:
gaat over het schrijven van gedichten.
 
Witte troost/Weti trowstu:
is een gedicht over de negatieve beeldvorming over de kleur zwart.
 
Schildpaddenwijsheid/Sekrepatu koni:
is een gedicht over de wijsheid van schildpadden.

© Celestine Raalte 2020 | Template designed by OHSN