Witte de Withlaan 25

Het toneelstuk "Witte de Withlaan 25" is als leesstuk opgevoerd in Cosmic Theater aan de Nes in Amsterdam.
De toneeltekst is verschenen in de debuutbundel "Hollandse Nieuwe", Cosmic Illusion/Uitgeverij internationaal Theather & Film Books, Amsterdam, 1997.

 

Het nachtkastje van opa

Een kunsteducatief project ontwikkeld door Saskia Goldschmidt in opdracht van Theatergroep Wederzijds.
Teksten: Celestine Raalte, Mohamed Salah Hafidi, Ad de Bont en Saskia Goldschmidt.
Regie: Ad de Bont
Acteurs: Celestine Raalte, Mohamed Salah Hafidi en Faruk Dikici.
Vormgeving van klapboek "Het nachtkastje van opa": Solita Stucken
Begeleidend materiaal: Saskia Goldschmidt en Lin van Ellinckhuijsen
Vormgeving: N.A.P. Reinoud van Hasselt, Amsterdam

 

Celestine Raalte wil met haar workshops de jeugd inspireren en motiveren, door samen met hen aan de slag te gaan. Ze ziet het als haar missie.

 

Overzicht workshops

Vanaf 1998
verzorgt zij Workshops in Basis- en Voortgezet Onderwijs (MAVO, HAVO en VMBO)
Workshop "Schrijven vanuit je lijf"
Workshop "Lifelines" in opdracht van ImagineIC Bijlmer na de onthulling van het Slavernij monument in Amsterdam.

 

2006 tot heden
Workshop "Poëzie en Creatief schrijven" op diverse scholen voor Voortgezet en Lager Onderwijs in Suriname. En leraren lager onderwijs
Ze heeft haar bijdrage geleverd aan Studium Generale, InHolland, Hogeschool Rotterdam als gastdocent.


2009 tot heden docent op de eerste Schrijvers Vakschool Suriname


© Celestine Raalte 2020 | Template designed by OHSN